Sendeplan
Freitag
01. 12. 2023
  Moderator Thema
Status
0°° - 2°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
2°° - 4°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
4°° - 6°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
6°° - 8°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
8°° - 10°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
10°° - 12°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
12°° - 14°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
14°° - 16°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
16°° - 18°°
VolkmarRemember the 70`s
18°° - 20°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
20°° - 22°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
22°° - 24°°
AutoDJ EddiMusic Nonstop
RadioExtratour